Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Prowadzimy nabór do Technikum LIDER w Buku  na kierunek

 TECHNIK AGROBIZNESU (przedmiot rozszerzony: biologia)

Język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

     KWESTIONARIUSZ OSOBOWY   z załącznikami:

1.      Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).

2.      Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3.      Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

4.      Karta zdrowia ucznia.

5.      Kserokopia aktu urodzenia.

6.      Kserokopia zaświadczeń i badań z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w przypadku posiadania).

7.      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki.

_______________________________________________________________________________________

Dokumenty składać można osobiście lub drogą mailową.

Technikum w Buku: ul. Niegolewskich 11A, 64-320 Buk (w godzianch: 09:00 -16:00), email: biuro@cds-lider.com.pl

________________________________________________________________________________________

Rozporządzenie dotyczą terminów reakrutacji - TUTAJ

          

 

 

TAGI