Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH. 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy z podaniem*

2) 2 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły (oryginał)  / w przypadku szkoły policealnej i studium medycznego - świadectwo ukończenia szkoły średniej

4) osoby rekrutujące do Szkoły Branżowej II Stopnia: dyplom zawodowy lub dyplom czeladnika z kwalifikacji niższej w danym zawodzie

 

ZAPISY NA KKZ (rolnik, pszczelarz, hodowca koni, ogrodnik):

1) kwestionariusz z podaniem*

 

 * KWESTIONARIUSZ DO POBRANIA

 

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY - TUTAJ

 

 

TAGI