Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

KKZ

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

-Rolnik

-Technik rolnik

-Technik hodowca koni

-Technik turystyki wiejskiej

- pszczelarz

TAGI