Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Kwalifikacyjny kurs rolniczy

KWALIFIKACYJNY KURS ROLNICZY

w zakresie kwalifikacji:

R3- prowadzenie produkcji rolniczej

R16- organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Ukończenie kursu uprawnia do:

- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej, zwierzęcej

i ogrodniczej

-sporządzania dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach programów UE

-przystąpienia do zewnętrznego egzaminu zawodowego z kwalifikacji

-do ubiegania się o środki unijne na prowadzenie gospodarstwa

 

Uczestnicy: osoby które ukończyły 18 lat i miniumum ukończone gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową. Wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana)

 

Po ukończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia kursu, które potwierdza Twoje kwalifikacje. Po zdaniu egzaminu- państwowe świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje oraz tytuł zawodowy

 

Zapisz się już dziś i zwiększ swoje szanse na zdobycie dofinansowania                       PROW 2014-2020 na premie dla Młodych Rolnikow!

Zapisy i informacje:

Buk, ul. Niegolewskich 11A

508 194 700                                                          61 8149 399

www.cds-lider.com.pl

TAGI