Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

 Technik hodowca koni wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem chowu oraz hodowli koni. Zajmuje się również sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny. Technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z użytkowaniem wierzchowym koni (rekreacyjnym i sportowym) oraz marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni. Organizuje różnego rodzaju imprezy związane ze sportem jeździeckim, turystyką i rekreacją konną. Może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania przynajmniej następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;

2) szkolenia oraz przygotowania koni do użytkowania i sprzedaży;

3) prowadzenia gospodarstwa rolnego;

4) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);

5) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

Informacje szczegółowie nt. kierunku - KLIKNIJ TUTAJ

Kurs kończy się państwowym egzaminem.

Kurs daje kwalifikacje rolnicze.

Koszt: 1800zł za dwie kwalifikacje (600zł wpisowe przy zapisie, resztę można spałacać ratami)

TAGI