Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Kwalifikacyjny kurs zawodowy- PSZCZELARZ

 

Kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji R.4 – pszczelarz daje wykształcenie na poziomie szkoły zawodowej. Po zdaniu państwowego egzaminu uczestnicy otrzymują kwalifikacje rolnicze. Realizowane są przedmioty w łącznej ilości ok. 580 godz. Część godzin uczestnicy zrealizują wykonując pracę i zadania we własnym zakresie i na praktykach.

1.

Chów i hodowla pszczół

2.

Pożytki pszczele

3.

Technologia produktów pszczelich

4.

Gospodarka pasieczna

5.

Działalność gospodarcza w rolnictwie

6.

Produkcja rolnicza

7.

Język obcy w pszczelarstwie

8

Przepisy ruchu drogowego

Praktyka:

9.

Prowadzenie produkcji pasiecznej – zajęcia praktyczne

10.

Prowadzenie produkcji rolniczej – zajęcia praktyczne

11.

Technika w rolnictwie – zajęcia praktyczne

 

Końcowy egzamin składa się z części teoretycznej, tj. test oraz części praktycznej – wykonanie zadania praktycznego w pasiece.

Koszt Kursu R.4 - 1500zł

 Przedmioty realizowane dla drugiej kwalifikacji  R.17 – technik pszczelarz,  „Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej”:

1.

Prowadzenie produkcji rolniczej

2.

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

3.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

4.

Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

5.

Praktyki zawodowe

 

Absolwent kursu w zawodzie pszczelarz / technik pszczelarz może podejmować pracę w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich. Absolwent może prowadzić działalność gospodarczą (pasiekę lub indywidualne gospodarstwo rolne). Do typowych zadań zawodowych należą: chów i hodowla pszczół, produkcja miodu i innych produktów pszczelich, marketing i sprzedaż produktów i usług.

Absolwent kursu w zawodzie pszczelarz / technik pszczelarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)    prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;

2)    wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3)    prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;

4)  prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

 

Koszt kursu R.17 - 300zł

 

Kurs możemy realizować w systemie weekendowym, co drugi tydzień sobota-niedziela lub co tydzień w określonym dniu, np. każdy czwartek od godziny 16.

 

TAGI