Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Aktualności

20
GRU
Zajęcia z przygotowania do egzaminu
20
GRU
Zagadnienia do powtórki z paszoznawstwa
16
GRU
Dotyczy planu
15
GRU
Wyniki z egzaminu praktycznego - Technik hodowca koni (czerwiec 2010)
13
GRU
Wyniki z egzaminu pisemnego -Technik BHP ( styczeń 2008 )
13
GRU
Wyniki z egzaminu praktycznego  - Technik BHP ( stanowisko księgowej)
13
GRU
Wyniki z egzaminu praktycznego - Technik BHP (stanowisko księgowej)
08
GRU
Dotyczy Szkoły Kosmetycznej w Buku
06
GRU
Wyniki z egzaminu pisemnego - Technik BHP