Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Szkoły dla młodzieży

Szkoły dla młodzieży w Buku

  • Technikum mechanizacji rolnictwa
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zasadnicza szkoła zawodowa

  • Kucharz
  • Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Nauka bezpłatna

 

Sekretariat Szkoły

Buk, ul. Niegolewskich 11 A

tel.: 61 8149 399
email: biuro@cds-lider.com.pl