Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Aktualności

08
GRU
Dotyczy Szkoły Kosmetycznej w Buku
06
GRU
Wyniki z egzaminu pisemnego - Technik BHP
06
GRU
Dla osób, które mają egzamin w styczniu - Technikum i Szkoła Policealna
06
GRU
Zajęcia z przygotowania do egzaminu
01
GRU
Dotyczy planu
30
LIS
Oceny i kryteria zaliczania przedmiotów
29
LIS
Dotyczy płatności za szkołę
25
LIS
Wyniki z egzaminu praktycznego - Technik Bhp (stanowisko magazyniera)
25
LIS
Wyniki z egzaminu praktycznego - Technik Bhp (stanowisko szwaczki)