Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Aktualności

19
STY
Dotyczy egzaminu poprawkowego z zajęć praktycznych
19
STY
Dodatkowy termin egzaminu  z przedmiotu prawo i ekonomia dla Technikum Administracji i Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
19
STY
Zagadnienia do powtórki na egzamin z ekonomiki
17
STY
Plan zajęć w Szkole policealnej i Liceum uzupełniającym - Sesja wiosenna, Rok szkolny 2010-2011
13
STY
Wyniki z egzaminu praktycznego - Technik BHP (stanowisko tokarza)
13
STY
Wyniki z egzaminu pisemnego - Technik BHP ( czerwiec 2010 )
12
STY
Zbiorczy plan lekcji 2010-2011  - semestr II
12
STY
Plan opiekun w domu pomocy społecznej- semestr letni
11
STY
Wyniki zaliczenia przedmiotu Hodowla i użytkowanie Koni z dnia 18.12.2010r.