Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DLA DOROSŁYCH. 

 

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy*

2) 3 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu ( wymagane dla szkół zawodowych)

4) Kserokopia dowodu osobistego

5) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał i kserokopia) *

 

DO POBRANIA:

- Kwestionariusz osobowy (PDF)  

- Kwestionariusz osobowy (DOC)

 

 

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY

- Rozporządzenie odnośnie rekrutacji dla szkół ponadgimnazjalnych

- Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj żeby pobrać)
2. Podanie do technikum (kliknij tutaj żeby pobrać)
3. Podanie do szkoły branżowej (kliknij tutaj żeby pobrać)

4. Regulamin (kliknij tutaj żeby pobrać)