Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DLA DOROSŁYCH. 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy z podaniem*

2) 2 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał i kserokopia) *

 

DO POBRANIA:

- Kwestionariusz osobowy (PDF)