Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH. 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy z podaniem

2) 2 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)

 

ZAPISY NA KKZ:

1) kwestionariusz z podaniem

 

 

* KWESTIONARIUSZ DO POBRANIA

 

 

 
TAGI