Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Aktualności

12
STY
Plan opiekun w domu pomocy społecznej- semestr letni
11
STY
Wyniki zaliczenia przedmiotu Hodowla i użytkowanie Koni z dnia 18.12.2010r.
30
GRU
Wyniki - obrót stada
30
GRU
Wyniki z egzaminu praktycznego - Technik BHP (stanowisko mechanika samochodowego)
20
GRU
Wyniki z egzaminu praktycznego - Technik hodowca koni
20
GRU
Dotyczy planu