Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Czego się nauczy?

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii-

poznasz urządzenia i instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych

Działalność gospodarcza

Dowiesz się jak funkcjonują przedsiębiorstwa gastronomiczne

Język angielski- nauczysz się porozumiewania z klientami obcojęzycznymi, poznasz słownictwo branżowe

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Poznasz technologię sporządzania potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów oraz ich ekspedycji

Usługi gastronomiczne

Charakterystyka usług gastronomicznych

Zasady żywienia

Składniki pokarmowe w racjonalnym żywieniu, zasady układania jadłospisów, trendy żywieniowe

Organizacja produkcji gastronomicznej-

poznasz zasady planowania i sporządzania potraw i napojów oraz kalkulacji cen

Procesy technologiczne

Sporządzania potraw – sporządzanie potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów

Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej-

Układanie i ocenianie jadłospisów, obliczanie zapotrzebowania surowcowego i cen gastronomicznych

Obsługa klientów-

Obsługiwanie gości oraz rozliczanie kosztów