Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

SZKOŁY LIDER W LWÓWKU


SZKOŁA POLICEALNA

· technik administracji

· technik BHP

i inne


 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

na podbudowie gimnazjum i  zasadniczej szkoły zawodowej
 Składanie dokumentów i dokładna informacja

Lwówek

ul. Gimnazjalna 1

KONTAKT

508 194 737
61 8 149 399

szkoła - (61) 441 71 46


 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy*

2) 2 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu ( wymagane dla szkół zawodowych)

4) Kserokopia dowodu osobistego

5) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał i kserokopia) *

 * do pobrania w dziale REKRUTACJA