Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Terminy zjazdów dla rolników R.03 i R.16 w Buku

23.01.p. E. Białek

06.02. p. M. Szlązak
13.02. p. M. Szlązak
20.02.p. E. Białek
27.02. p. E. Białek

06.03. p. E. Jersz
13.03. p. M. Szlązak
20.03. p. M. Szlązak
27.03. p. E. Jersz

03.04. p. M. Szlązak
10.04. p. E. Białek
17.04. p. E. Białek
24.04. p. M. Szlązak

08.05. p. M. Szlązak
15.05. p. M. Szlązak
22.05. p. M. Szlązak
29.05. p. E. Białek

05.06. p. M. Szlązak
 

Zajęcia odbywają się z p. Małgorzatą Szlązak, p. Ewą Białek, p. Edward Jersz.