Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Komunikat dla Studium medycznego w Buku

w dniach 23 marca oraz 26 kwietnia (środy) odbędą się zajęcia z języka migowego z panią Magdaleną Balcerek- Ratajczak