Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Szkoła CDS-Lider w Złoczewie 

 

SZKOŁY POLICEALNEJ o kierunkach:

- technik administracji

- technik BHP

- opiekunka środowiskowa

- opiekun w domu pomocy społecznej

- asystent osoby niepełnosprawnej

- technik turystki wiejskiej

-technik informatyk- NOWOŚĆ

-florysta - NOWOŚĆ

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej

 

Prowadzimy również kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie rolnik i technik rolnik, kwalifikacja R3 (prowadzenie produkcji rolniczej) R16 (organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej)

 

TECHNIKUM ROLNICZE 

kształcenie w systemie zaocznym

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKŁADNA INFORMACJA

Złoczew

ul. Szeroka 1/7

tel. (43) 820 20 35, 61 8 149 399, 508 194 737

Czesne: 100 zł/miesięcznie (opiekunka środowiskowa 120 zł/miesięcznie)

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy*

2) 2 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu ( wymagane dla szkół zawodowych)

4) Kserokopia dowodu osobistego

5) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał i kserokopia)

 

* do pobrania w dziale REKRUTACJA

TAGI