Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Szkoła CDS-Lider w Tuchorzy

 

SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach:

- florysta

- technik administracji

- technik BHP

- opiekun w domu pomocy społecznej

- asystent osoby niepełnosprawnej

- technik turystki wiejskiej

  Kwalifikacyjne kursy rolnicze kwalifikacja R3 (prowadzenie produkcji rolniczej) i R16 (organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej)

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i gimnazjum

 

TECHNIKUM ROLNICZE

 

 

kształcenie w systemie zaocznym

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKŁADNA INFORMACJA

w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy

Tuchorza 51,

Tel. 068 384 18 26, 61 8 149 399, 508 194 737

w godzinach 8.00-15.00

 

Czesne: 100 zł/miesięcznie

 

 

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy*

2) 2 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu ( wymagane dla szkół zawodowych)

4) Kserokopia dowodu osobistego

5) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał i kserokopia)

 

 

* do pobrania w dziale REKRUTACJA

 

TAGI