Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Zapraszamy do naszych szkół dla Młodzieży w Buku (woj. Wielkpolskie, pow. poznański).

Kierunki kształcenia: Technik Pszczelarz oraz Technik Agrobiznesu.

TAGI