Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Szkoła CDS-Lider w Pobiedziskach

LIDER W POBIEDZISKACH

 

SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach:

· technik administracji

· technik obsługi turystycznej

· technik BHP

· opiekun w domu pomocy społecznej

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej 

Prowadzimy również kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie rolnik i technik rolnik, kwalifikacja R3 (prowadzenie produkcji rolniczej) R16 (organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej)

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy*

2) 2 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu ( wymagane dla szkół zawodowych)

4) Kserokopia dowodu osobistego

5) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał i kserokopia) *

 

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKŁADNA INFORMACJA

Pobiedziska

ul. Kostrzyńska 23

62-010 Pobiedziska

(budynek Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)

TEL. (0 61) 817-71-42; 508 194 73; 61 8 149 399

w godzinach 8.00-15.00

 

Kształcenie w systemie zaocznym.

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych

 

Czesne 100 zł/ miesięcznie

 

* do pobrania w dziale REKRUTACJA

TAGI