Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

   

Kierunek

Opłata miesięczna

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

nauka bezpłatna

Szkoła policealna:

 

·         opiekun medyczny

100

·         technik administracji

100

·         technik BHP

100

·         opiekun w domu pomocy społecznej

100

·         technik usług kosmetycznych

250

·         asystent osoby niepełnosprawnej

100

·         technik turystyki wiejskiej

100

·         asystent osoby niepełnosprawnej

100

·         technik informatyk

100

technik masażysta

150

*Płatne przez 10 miesięcy w roku

TAGI