Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Zakres umiejętności i treści kształcenia jest ujęty w pięciu blokach programowych

 

Blok 1 Psychologiczne uwarunkowania pracy z podopiecznym

Blok 2 rozwiązywanie problemów podopiecznego. Identyfikowanie oraz przewidywanie skutków problemów wychowawczych i psychospołecznych dotyczących podopiecznego i jego środowiska

Blok 3 Opieka nad podopiecznym.

Blok 4 Praca z podopiecznym

Blok 5 Praktyczna nauka zwodu zawiera umiejętności, których opanowanie umożliwi szkolonym prawidłowe wykonywanie zadań

TAGI