Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Kurs komputerowy podstawowy

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz aplikacji pakietu Office. Kolejnym celem jest zapoznanie uczestników z siecią globalną oraz zdobycie doświadczenia w korzystaniu z podstawowych możliwości Internetu.
 
I BLOK: OBSŁUGA KOMPUTERA
Wprowadzenie do systemu Windows:
 • Elementy podstawowego zestawu komputerowego.
 • Rozpoczynanie i kończenie pracy w środowisku Windows.
 • Podstawowe pojęcia: pulpit, ikona, okno, aplikacja, system operacyjny.
 • Budowa okna i podstawowe operacje na oknach.
 • Rodzaje pamięci komputera.
 • Uruchamianie programów.
 • Organizacja danych na dysku komputera: struktura katalogów, rodzaje plików.
 • Zapis dokumentu. Wyszukiwanie dokumentu w zasobach komputera.
 • Operacje na plikach i katalogach: zmiana nazwy, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie.
Microsoft Word - redagowanie tekstu:
 • Uruchamianie edytora tekstu. Obsługa klawiatury.
 • Budowa i obsługa okna edytora tekstu. Dostosowywanie okna do swoich potrzeb.
 • Układ strony dokumentu tekstowego.
 • Edycja tekstu za pomocą akapitów.
 • Formatowanie akapitu i czcionki.
 • Operacje na blokach w dokumencie tekstowym.
 • Wstawianie grafiki do dokumentu tekstowego.
 • Wypunktowanie, numerowanie.
 • Tworzenie i edycja tabel w dokumencie tekstowym.
 • Indeksy górne i dolne.
 • Sprawdzanie pisowni. Statystyka wyrazów.
 • Forma tekstu a jego przeznaczenie.
Microsoft Excel - obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym:
 • Budowa i obsługa okna arkusza kalkulacyjnego.
 • Wprowadzanie danych liczbowych i tekstowych do komórek arkusza.
 • Wykonywanie obliczeń na adresach komórek i liczbach z użyciem operatorów
 • arytmetycznych.
 • Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego.
 • Wstawianie i usuwanie wierszy, kolumn, arkuszy.
 • Tworzenie tabel.
 • Kopiowanie formuł obliczeniowych.
 • Stosowanie prostych funkcji standardowych.
 • Zasady tworzenia wykresów.
Microsoft PowerPoint - multimedialna prezentacja informacji:
 • Uruchamianie programu i sposoby tworzenie prezentacji.
 • Edycja slajdu: wstawianie i edycja pola tekstowego, grafiki, tła.
 • Animacja elementów slajdu.
 • Tworzenie prezentacji kilku slajdowej.
 • Wstawianie hiperłącza między slajdami.
 • Przygotowanie pokazu.
 • Aktualizacja informacji w tabeli i za pomocą formularza.
 • Korzystanie z raportów.
Internet:
 • Zjawisko sieci globalnej – historia,
 • specyfika działania i korzyści z dostępu do Internetu
 • Podstawowe usługi internetowe: strony WWW, poczta elektroniczna, Korzystanie z poczty elektronicznej do komunikacji
 • Portale internetowe jako kompleksowe źródła informacji.
 • Wyszukiwanie informacji w Internecie.
 

TAGI