Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Kurs montażysta rusztowań metalowych


Kurs montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Trwają zapisy na kurs montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

1.       CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie kursanta do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Przygotowanie do egzaminu państwowego

2.       ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 8- 10 dni

3.       WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

·         ukończone 18 lat

·         wykształcenie co najmniej podstawowe

·         aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w określonej specjalności

 

4.       DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Świadectwo oraz książeczkę operatora potwierdzające zdobycie uprawnień wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

5.       PROGRAM SZKOLENIA:

 

L.p.

Nazwa zajęć

Ilość godzin

1.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

6

2.

Użytkowanie eksploatacyjne

4

3.

Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych

18

4.

Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych

20

5.

Zajęcia praktyczne

32

 

                                                                           Razem

80

 

6.       CENA KURSU:  

1.000zł za uczestnika (opłata łącznie z egzaminem)

KONTAKT:
512-307-931

 

7.       REALIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie przeprowadzane jest na przykładach różnych zestawów rusztowań oraz ściany do ich montażu z możliwością wykonywania kotwień

 

TAGI