Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Szkoła CDS-Lider w Miliczu 

 Czesne tylko 100zł/miesięcznie (w wakacje nie płacimy)

-SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach:

- florysta

- opiekun w domu pomocy społecznej

- technik BHP

- technik administracji - specjalizacja administracja samorządowa

- asystent osoby niepełnosprawnej

- technik turystyki wiejskiej (daje kwalifikacje rolnicze)

 

 

kształcenie w systemie zaocznym  

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKŁADNA INFORMACJA

Milicz

ul. Kopernika 18

Tel: 071 3840183, 61 8 149 399, 508 194 737

w godzinach 8.00-15.00

 

Czesne: 100 zł/miesięcznie

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy*

2) 2 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu ( wymagane dla szkół zawodowych)

4) Kserokopia dowodu osobistego

5) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał i kserokopia)

 

* do pobrania w dziale REKRUTACJA

TAGI