Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wytyczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku (Dz. U. Nr 60, poz. 408). Przyszłych ratowników szkoli kadra o co najmniej trzyletnim doświadczeniu w wykonywaniu czynności ratowniczych. W czasie szkoleń w części praktycznej znajdują się m.in. symulacje zdarzeń z jakimi spotkać mogą się osoby biorące udział w kursie. W czasie szkolenia przyszli ratownicy będą ćwiczyć na specjalistycznych fantomach i innym sprzęcie ratowniczym oraz w różnych sytuacjach symulacyjnych. Program szkolenia obejmuje 66 godzin (26 godzin wykładów oraz 40 godzin ćwiczeń praktycznych). Szkolenie zakończy się certyfikowanym egzaminem zewnętrznym w obecności Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej lub lekarza systemu przez niego wyznaczonego.

TAGI