Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Kursy kwalifikacyjne

Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider organizuje szkolenia w różnych zakresach tematycznych dla osób pracujących i bezrobotnych z Wielkopolski.

 

Posiadamy wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starosty Poznańskiego.

 

Do ważniejszych szkoleń przeprowadzanych w ostatnich latach możemy zaliczyć: szkolenia z zakresu obsługi komputera, szkolenia dla pracowników banków z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, szkolenia opiekunek, opiekunów osób starszych, liczne szkolenia rad pedagogicznych, kursy udzielania pierwszej pomocy, szkolenia BHP oraz szkolenia dające uprawnienia na wózki widłowe.

 

 

Obecnie firma CDS-Lider organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych z Gmin: Buk, Stęszew, Opalenica, Grodzisk Wlkp., Nowy Tomyśl, Lwówek, Duszniki Wlkp. Realizowane projekty są współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Głównym celem projektów  jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych dla grupy docelowej.


Realizowane obecnie przez nas szkolenia:

- sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych

- kurs ogrodniczy z elementami bukieciarstwa

- szkolenie z zakresu obsługi komputera

- opiekuna osoby starszej

- kurs kosmetyczny

- kurs telemarketera

- kurs profesjonalnego sprzątania

- kurs dobrego wizerunku

- obsługa sekretariatu


Uczestnicy szkoleń uzyskają certyfikaty. Uczestnictwo w projekcie ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej, podniesienia kwalifikacji zawodowych i wzrostu pozycji na rynku pracy.

 

W 2012 roku Placówka  Kształcenia Ustawicznego CDS- Lider  przeszkoliła około 1000 osób, 390 uzyskało kwalifikacje zawodowe rolnicze.

TAGI