Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

    Szkoła CDS-Lider w Pobiedziskach

LIDER W POBIEDZISKACH

 

SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach:

· technik administracji

· technik obsługi turystycznej

· technik BHP

· opiekun w domu pomocy społecznej

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej 

 Szkoła CDS-Lider w Pobiedziskach

LIDER W POBIEDZISKACH

 

SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach:

· technik administracji

· technik obsługi turystycznej

· technik BHP

· opiekun w domu pomocy społecznej

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej 

 

TAGI