Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

    Szkoła CDS-Lider w Tuchorzy

 

SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach:

-FLORYSTA (nowość)

- technik administracji

- technik BHP

- opiekun w domu pomocy społecznej 

- asystent osoby niepełnosprawnej

- technik turystki wiejskiej

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i gimnazjum 

TECHNIKUM ROLNICZE

kształcenie w systemie zaocznym

TAGI