Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Szkoła CDS-Lider w Miliczu 

 

-SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach:

- opiekun w domu pomocy społecznej

- technik BHP

- technik administracji - specjalizacja administracja samorządowa

- asystent osoby niepełnosprawnej

- technik turystyki wiejskiej (daje kwalifikacje rolnicze)
 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i gimnazjum 

 

kształcenie w systemie zaocznym  

TAGI