Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Szkoła CDS-Lider w Buku (POLICEALNA, LICEUM I KKZ)

 

SZKOŁA POLICEALNA - nauka bezpłatna na kierunkach:

-FLORYSTA (nowość)

- opiekun medyczny

- technik administracji

- technik BHP

- opiekun w domu pomocy społecznej

- technik usług kosmetycznych

- opiekunka dziecięca 

- asystent osoby niepełnosprawnej
- technik informatyk

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH- NAUKA BEZPŁATNA

na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej 

 

TAGI