Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

na podbudowie gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej

 

SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach:

- opiekun medyczny

- technik administracji

- technik BHP

- opiekun w domu pomocy społecznej

- technik turystyki wiejskiej (daje uprawnienia rolnicze)


TAGI