Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU 

  1. Czas trwania i sposób organizacji kursu: łącznie  10 godzin kursu dla kierowników wypoczynku, prowadzonego w formie wykładów i zajęć praktycznych.

Organizacja: zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem ustalonym z uczestnikami kursu lub zleceniodawcą, w siedzibie placówki lub w miejscu pracy zleceniodawcy.  

  1. Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

a)     Ukończone 18 lat

b)    Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego z wyjątkiem czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza

c)     Posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy dydaktyczno– wychowawczej lub opiekuńczo – wychowawczej   

  1. Cele kształcenia: przygotowanie do pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, organizowania wypoczynku  dla dzieci i młodzieży, organizowania zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć praktyczno-technicznych i społecznie użytecznych. Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestnikom wypoczynku. Przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów.

 

  1. Plan nauczania określający nazwy zajęć edukacyjnych i ich wymiar

Lp.

Nazwa bloku tematycznego

Ilość godzin

1.

Planowanie pracy wychowawczej

1

2.

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

1

3.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników

5

4.

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz personelem administracyjno  - obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego

2

5.

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy

1

 

Łączna ilość godzin:

10

 

      Cena kursu 100zł za osobę przy grupie 10 osobowej

1.     Kontakt

TAGI