Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Szkoła CDS-Lider w Goliszewie prowadzi nabór uzupełniający do szkół kształcących w zawodzie technik rolnik 

 

 

 

 

TECHNIKUM ROLNICZE

 

SZKOŁA POLICEALNA

- technik rolnik

- technik turystyki wiejskiej (daje kwalifikacje rolnicze)

-kurs kwalifikacyjny rolniczy

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKŁADNA INFORMACJA

W Szkole Podstawowej w Goliszewie ,

62-817 Żelazków

61 8 149 399

508 194 737

tel.062 769 10 13

 

Czesne:

100 zł/miesięcznie

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy*

2) 2 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu ( wymagane dla szkół zawodowych)

4) Kserokopia dowodu osobistego

5) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał i kserokopia)

 

* do pobrania w dziale REKRUTACJA

TAGI