Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Szkoła CDS-Lider w Buku (POLICEALNA, LICEUM)

 

SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach:

- florysta

- opiekun medyczny

- technik administracji

- technik BHP

- opiekun w domu pomocy społecznej

- technik usług kosmetycznych

- opiekunka dziecięca

- asystent osoby niepełnosprawnej

- technik informatyk

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH- NAUKA BEZPŁATNA

na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej

 

Informacja odnośnie rekrutacji: 61 8 149 399, 508 194 737

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKŁADNA INFORMACJA:

Buk, ul. Niegolewskich 11 A (w pałacyku)

tel.  61 8 149 399

w godzinach 8.00-16.00

 

Czesne

Liceum ogólnokształcące- nauka bezpłatna

Szkoła policealna - nauka bezpłatna

Policealne studium kosmetyczne 250zł/ miesięcznie

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy (do pobrania w zakładce rekrutacja)

2) 2 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)

 

TAGI