Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Szkoła Policealna LIDER 

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych

Forma kształcenia: zaoczna 1,5 roku

Nazwa zawodu i symbol cyfrowy: technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Kwalifikacje:

K1 zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

 

TAGI