Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

 

Asystent rodziny

Adresaci kursu:

- osoby z wykształceniem średnim,

- absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich chcących poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny,

- pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy,

- osoby pracujące w charakterze asystenta rodziny,

- pracownicy urzędów gmin,

- wszyscy zainteresowani pracą asystenta rodziny

Przedmioty:

- prawne aspekty funkcjonowania rodziny,

- komunikacja w rodzinie,

- warsztat asystenta rodziny,

- obszary pracy asystenta z rodziną

- praktyki zawodowe

Cel:

- przygotowanie do udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej w tym zdobywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarswa domowego, udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów w sprawach  socjalnych i problemów psychologicznych, zdolność podejmowania decyzji dotyczących rodziny.

kurs trwa 236 godzin

TAGI