Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy - POBIERZ

2) 3 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu (po przyjęciu do szkoły)

5) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał i kserokopia - po przyjęciu do szkoły)

 

 

TAGI