Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

 Kierunki kształcenia

TECHNIKUM

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik budownictwa

SZKOŁA BRANŻOWA

- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

- kucharz

- zawody budowlane m.in. (monter konstrukcji budowlanych, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)

 

Wszystie zajęcia odbywają się na miejscu, w  Buku, w szkole przy ul. Niegolewskich 11A.
Praktyki organizuje szkoła.