Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

   

Do wszystkich kierunków obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 50zł

Kierunek

Opłata miesięczna

SZKOŁA POLICEALNA:

 

· technik BHP

100

· technik administracji

100

· technik turystyki wiejskiej

100

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

100

STUDIUM MEDYCZNE

 

- technik masażysta,

150

- opiekun medyczny

100

- asystent osoby niepełnosprawnej

100

- opiekun w domu pomocy społecznej

100

 

*Płatne przez 10 miesięcy w roku