Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

   

Kierunki:

SZKOŁA POLICEALNA:

· technik BHP

· technik administracji

· technik turystyki wiejskiej

-florysta

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

STUDIUM MEDYCZNE

- technik masażysta,

- opiekun medyczny

- asystent osoby niepełnosprawnej

- opiekun w domu pomocy społecznej