Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

SZKOŁY LIDER W LWÓWKU


SZKOŁA POLICEALNA 

· technik administracji

· technik BHP

i inne


 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

na podbudowie gimnazjum i  zasadniczej szkoły zawodowej