Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Stydium Medyczne - Opiekun Medyczny w Buku

Najbliższe zajęcia dla nowej grupy odbędą się 27.09.2017 (środa) o godz. 17:00 w szkole w Buku.
Zajęcia język migowy.