Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Komunikat dla Opiekuna Medycznego w Buku

 

W ramach pracy semestralnej z przedmiotu „DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W OCHRONIE ZDROWIA” odpowiedz krótko na pytania:

 

1.       Scharakteryzuj rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych i zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

2.       Kto ma prawo korzystać ze świadczeń zdrowotnych i jaki jest ich zakres.

3.       Scharakteryzuj istotę polityki zdrowotnej oraz strukturę systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

4.       Scharakteryzuj regulacje prawne dotyczące funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz personelu medycznego.

5.       Wymień rodzaje kontraktów na usługi medyczne.

6.       Jakie elementy zawierają umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

7.       Scharakteryzuj rodzaje umów o pracę.

8.       Scharakteryzuj urlopy przysługujące pracownikom.

9.       Scharakteryzuj zasady prowadzenie dokumentacji medycznej.

10.   Wymień i omów rodzaje dokumentacji medycznej.

11.   Scharakteryzuj zasady archiwizacji medycznej.