Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Dotyczy szkoły w Miliczu

 Na zaliczenie przedmiotu zajęcia praktyczne z TTW w Szkole Policealnej w Miliczu, proszę przygotować temat:
"Gospodarstwa opiekuńcze jako alternatywane źródła dochodu na wsi".
Ostateczny termin oddania prac na zajęciach 25.03.2017r (sobota)